Αρχική

Η iQservice είναι μία σύγχρονη και δυναμική τεχνική εταιρεία υπηρεσιών που προσφέρει:
 • Σχεδιασμό
 • Υλοποίηση εγκαταστάσεων
 • Συντήρηση
 • Επισκευή
σε:
 • Συστήματα κλιματισμού
 • Επαγγελματική ψύξη
 • Εξαερισμό και ποιότητα αέρα
 • Συστήματα εξοικονόμησης & ανανεώσιμης ενέργειας.
Μεγάλος αριθμός έργων ανατίθεται υπεργολαβικά, στην iQservice  από άλλες τεχνικές εταιρείες.

Επίσης η iQservice εξυπηρετεί οικιακούς πελάτες με  άμεση, πλήρως εγγυημένη και ποιοτικά πιστοποιημένη :
 • Εγκατάσταση
 • Σύνδεση
 • Προληπτική Συντήρηση
 • Service
 • Επισκευή
για:
 • Air Conditioning (όλων των τύπων & μεγεθών)
 • Οικιακές μεγάλες & μικρές ηλεκτρικές συσκευές
 • Οπτικοακουστικό εξοπλισμό
 • Εξοπλισμό συστημάτων ασφαλείας
 • Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας (ηλιακά, αντλίες θερμότητας κ.α.)
  Μεγάλος όγκος εργασιών προς οικιακούς πελάτες, ανατίθεται εργολαβικά στην iQservice , από μεγάλες διεθνείς αλυσίδες πώλησης οικιακών συσκευών.